Ajalugu

Eesti Taimekaitse Seltsi ajaloost

Artur Villemsoo

 

Taimekaitse Edendamise Ühing alustas oma tegevust 2. juunil 1938. a. Esimene aasta kulus peamiselt ühingu reorganiseerimisele ja tegevuskavade koostamisele. Alates 1939. a. sai ühing asuda oma põhikirjas ettenähtud ülesannete täitmisele. Taimekaitse Edendamise Ühingu suuremateks üritusteks olid taimekaitse eriajakirja "Taimekaitse teated" väljaandmine. Aasta vältel ilmus "Taimekaitse teateid" 4 vihikut. Aastakäik sisaldas 45 pikemat artiklit ja 43 lühiteadet 14 autori poolt. Eravihikus käsitleti 1938. a. kehtima hakanud Taimekaitse teostamise määrust. Kokku ilmus "taimekaitse teateid" 8 vihikut. "Taimekaitse teadete" peatoimetaja oli mag. agr. A. Ratt ning tegevtoimetaja mag. agr. R. Toomre.

            Teiseks suuremaks ühingu ürituseks oli ulatuslikuma maanoorte ringide vahelise puhtimisvõistluse organiseerimine. Võistlusel osales üle 150 maanoorte ringi.

            Taimekaitse seaduslike korralduste aluseks on Taimekaitse seadus (1935.a). 1936. a. ühines Eesti Taimekaitse rahvusvahelise konventsiooniga, olles 16 riigiks. Rahvasteliidu juures moodustati 1935. a. taimekaitse ekspertide komitee 6 eksperdist. Komiteesse kuulus ka Eesti esindajana dr. E. Lepik. 1939. a. lõpuks oli Taimekaitse Edendamise Ühingul 43 liiget. Juhatusse kuulusid: E. Lepik, K. Leius, A. Ratt, R. Toomre ja A. Prima. Taimekaitse Edendamise Ühingu tegevus katkes 1940. a. Viimane peakoosolek peeti Tallinnas, Lai 43, 10. veebruaril 1940. a.

            Eesti taimekaitse Seltsi asutamiskoosolek toimus 19. septembril 1991. a. Sakus. Initsiatiivgruppi kuulusid I. Tammaru, A. Luik ja A. Villemsoo, kelle eesmärk oli taastada ühingu õigusjärgsus ja moodustada Eesti Taimekaitse Selts Taimekaitse Edendamise Ühingu õigusjärglasena. Asutamiskoosolekust võttis osa 42 liiget. Võeti vastu seltsi põhikiri ja valiti 5 liikmeline juhatus. Seltsi esimeheks valiti A. Villemsoo ja aseesimeheks A. Luik.

  • Seltsil on oma logo, kirja blankett, rinnamärk, liikmepilet, põhikiri.
  • Tegevuse suunad – taimekaitse päevad, õppereisid, kursused, seminarid, konverentsid, taimekaitsealase kirjanduse väljaandmine jne.
  • Arveldusarve nr 10002000453001 Eesti Ühispangas, Tornimäe 2, Tallinn.
  • ETS on kantud mittetulundusühingute ja sihtsutuste registrisse 08.07.1999. aastal. registrikoodiga 80103197, registreeritud aadressil Teaduse 2, 75501 Saku, Harjumaa.
  • Alates 2010. aastast on seltsil uus aadress – Eesti Maaülikool, Kreutzwaldi 1, 51014 Tartu.