Programm

Teadus-praktiline konverents „EESTI TAIMEKAITSE 95“ toimub neljapäeval, 20. oktoobril 2016.a. algusega kell 10.00 Eesti Maaülikooli peahoone aulas, aadressil Fr. R .Kreutzwaldi 1A.

 

Päevakava:

    

     10.00 -10.30  Registreerumine, stendiettekannete ülespanek

 

     10.30  Avasõnad

     10.40  Taimekaitsealased uuringud Eesti Maaülikoolis

                  Marika Mänd, Eesti Maaülikool

     11.00  Pestitsiidide tau-fluvalinaadi ja tebukonasooli mõju mesilasemadele ja korjemesilastele

                  Risto Raimets, Eesti Maaülikool

 

     11.30  Kohvipaus

 

     11.45  Fusarioosid toiduteraviljas ja söötades

                  Elina Akk,  Eesti Taimekasvatuse Instituut   

     12.15  Pritsimiskadude vähendamisvõimalustest taimekaitsetöödel

                  Jaanus Siim, Eesti Taimekasvatuse Instituut

     12.45  Toiduohutus ja ohutu toidu tootmisega seotud probleemid

                  Mati Roasto, Eesti Maaülikool

 

     13.15  Lõuna, stendiettekanded

 

     14.10  Invasiivsed seenhaigused puudel: meil ja mujal

                  Rein Drenkhan, Eesti Maaülikool

     14.40  Invasiivsed metsakahjustajad

                  Heino Õunap, Keskkonnaagentuur

     15.10  Vahekultuuride roll külvikorras

                  Liina Talgre, Eesti Maaülikool

     15.40  Põllumajandusmaastiku elementide mõju kahjuritõrje ja tolmeldamise teenustele rapsipõllul

                  Eve Veromann, Eesti Maaülikool

     16.10  Raamatu “Eesti Taimekaitse 95” esitlus

                  Luule Metspalu, Eesti Maaülikool

 

     16.20  Arutelu, kokkuvõte, kohvilaud