Uudised ja sündmused

Teaduslik–praktiline konverents „Tänapäevased probleemid ristõieliste kasvatuses"

 

Eesti Maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituudi taimetervise õppetool ja Eesti Taimekaitse Selts korraldavad 30. oktoobril 2018. a Eesti Maaülikooli peahoone aulas (Kreutzwaldi 1a) konverentsi „Tänapäevased probleemid ristõieliste kasvatuses“. 

 

Päevakava

 

10:00–10:30    Registreerumine, tervituskohv

10:30   Avasõnad

                        Marika Mänd, Eesti Maaülikool

10:40   Ristõielised õlikultuurid ja nende võrdlus ning agrotehnilised võtted saagi ja kvaliteedi parendamiseks

                        Lea Narits, Eesti Taimekasvatus Instituut

11:10   Kliimamuutused: ilmastiku häiringud ja taimede reaktsioon

                        Eha Kruus, Eesti Maaülikool

11:40   Kohvipaus

11:55   Ristõieliste nuuter ja sellega seonduvad probleemid

                        Riinu Kiiker, Kaire Loit, Eesti Maaülikool

12:25   Maakirpude püünistaimed

                        Luule Metspalu, Eesti Maaülikool

12:55   Kahjustajad rapsil

                        Eve Veromann, Eesti Maaülikool

13:25   Lõuna

14:10   Maastiku mõju rapsikahjustajatele ja nende looduslikele vaenlastele

                         Eve Veromann, Gabriella Kovács, Eesti Maaülikool

14:40   Parasitoidid ja pestitsiidid–pestitsiidide mõju parasitoididele (ettekanne inglise keeles, sünkroontõlge eesti keelde)

                        Jonathan Martin Willow, Eesti Maaülikool

15:10   Kohvipaus

15:25   Rapsi viljelus ja töötlemine meil ja mujal maailmas

                        Margus Ameerikas, Baltic Agro

15:55   Alternatiivsetest võimalustest taimekaitses

                        Reet Karise, Eesti Maaülikool

16:25   Arutelu, kokkuvõte, kohvipaus

 

Lisainfo: Katrin Jõgar, tel: 7313530, e-post: katrin.jogar@emu.ee

NB! Autoga tulijatel on tasuta parkimine maaülikooli spordihoone ja metsamaja parklates. 

Konverents läheb arvesse mahepõllumajandusliku tootmise toetuse saamise kohustusliku koolitusena

 

Toetajad:

Konverentsi rahastab "Teadmussiirde pikaajaline programm taimekasvatuse tegevusvaldkonnas"