Uudised ja sündmused

30. oktoobril toimub Eesti Maaülikoolis teaduslik-praktiline konverents „Tänapäevased probleemid ristõieliste kasvatuses“

 

Eesti Maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituudi taimetervise õppetool ja Eesti Taimekaitse Selts korraldavad 30. oktoobril 2018. a Eesti Maaülikooli peahoone aulas (Kreutzwaldi 1a) konverentsi „Tänapäevased probleemid ristõieliste kasvatuses“. 

Konverentsil käsitletavad teemad on:

  • Ristõielised õlikultuurid ja nende võrdlus ning agrotehnilised võtted saagi ja kvaliteedi parendamiseks
  • Kliimamuutused: ilmastiku häiringud ja taimede reaktsioon
  • Kahjustajad rapsil
  • Ristõieliste maakirpude püünistaimed
  • Maastiku mõju rapsikahjustajatele ja nende looduslikele vaenlastele
  • Parasitoidid ja pestitsiidid – pestitsiidide mõju parasitoididele
  • Ristõieliste nuuter ja sellega seonduvad probleemid
  • Alternatiivsetest võimalustest taimekaitses

 

Detailne päevakava on täpsustamisel.

Konverentsil osalemiseks palume registreerida end elektroonilise vormi kaudu hiljemalt 23. oktoobriks.

 

Lisainfo: Katrin Jõgar, tel: 7313530, e-post: katrin.jogar@emu.ee

 

Toetajad:

Konverentsi rahastab "Teadmussiirde pikaajaline programm taimekasvatuse tegevusvaldkonnas"