Juhatus

Eesti Taimekaitse Seltsi juhatus

Valitud 16. veebruaril 2018. a.

 

 Nimi                                                         Postiaadress                                                                                    Telefon, e-post   

Marika Mänd

juhatuse esimees

Eesti Maaülikool, PKI

Kreutzwaldi 1, Tartu 51014

731 3396

marika.mand@emu.ee

Eve Veromann

raamatupidaja

Eesti Maaülikool, PKI

Kreutzwaldi 1, Tartu 51014

731 3596

eve.veromann@emu.ee

Reelika Päädam

laekur

Maaeluministeerium

Lai 39/41, Tallinn 15056

625 6267

reelika.paadam@agri.ee

Katrin Jõgar

sekretär

Eesti Maaülikool,

Kreutzwaldi 1, Tartu 51014

Jaanus Müür

juhatuse liige

 

 

jaanusmuur@gmail.com

Enn Kaljula

juhatuse liige

Keskkonnaagentuur

Mustamäe tee 33, Tallinn 10616

796 1503

enn.kaljula@envir.ee

Ingrid Bender

juhatuse liige

Eesti Taimekasvatuse Instituut

J.Aamisepa 1, 48309 Jõgeva, Jõgeva Vald

776 6909

ingrid.bender@etki.ee